Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

Područje energetske učinkovitosti

Područje energetske učinkovitosti


 1. U sklopu projekta za gradnju kuće dao sam izraditi elaborat energetske učinkovitosti, trebam li za prodaju kuće imati energetski certifikat?
  Ukoliko ste prije izdavanja uporabne dozvole pribavili energetski certifikat, a nije protekao rok od deset godina od njegovog izdavanja, niste u obvezi ponovno ishoditi energetski certifikat radi prodaje kuće.
   
 2. Mora li se za zgrade koje se prodaju u ovršnim postupcima izraditi energetski certifikat? Isto pitanje vrijedi i za postupe prodaje fiducija kod javnog bilježnika? Tko snosi posljedice ako certifikata nema?
  Ukoliko se zgrada prodaje, a prethodno nije pribavljen energetski certifikat posljedice snosi vlasnik. S obzirom da nekretninu u ovršnom postupku ne prodaje vlasnik, ne postoji obveza ishođenja energetskog certifikata.
  Isto vrijedi i kada se prodaje nekretnina koja je predmetom ugovora o prijenosu vlasništva radi osiguranja novčane tražbine (fiducija).
   
 3. Što konkretno znači ukupna korisna površina u smislu izrade energetskog certifikata kako je propisano Zakonom o gradnji? Spada li u ukupnu korisnu površinu stana i površina smočnica koja se nikada ne grije?
  U smislu izrade energetskog certifikata ukupna korisna površina stana odnosni se na grijani, odnosno hlađeni dio zgrade.
   
 4. Mijenjam nekretninu za drugu nekretninu. Trebam li imati energetski certifikat?
  Energetski certifikat potrebno je pribaviti u slučaju prodaje zgrade ili njezinog posebnog dijela, dok za sklapanje ostalih ugovora kojima se stječe vlasništvo zgrade ili njezinog posebnog dijela ta obveza nije propisana.
   
 5. Ako sada prodam stan bez energetskog certifikata mogu li ubuduće snositi sankcije zbog toga?
  Zakonom o gradnji ("Narodne novine" broj 153/2013) propisane su novčane kazne u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna za pravne osobe odnosno u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za fizičke osobe koje kao vlasnici  zgrade ili njezinog posebnog dijela ne pribave energetski certifikat prije njihove prodaje.
   
 6. Kuća koju prodajem nije dovršena. U medijima čitam da se za nedovršene zgrade ne izrađuje energetski certifikat. Do koje faze gradnje, u smislu obveze energetskog certificiranja, se zgrada smatra nedovršenom?
  Ukoliko je zgrada dovršena na način da se može koristiti sukladno svojoj namjeni, a potrebno je koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom , potrebno je ishoditi energetski certifikat u slučaju prodaje.
   
 7. Upravo legaliziramo stambenu zgradu koje je samo prividno dovršena. Ima fasadu, ali samo u prizemlju postoje sve instalacije ali nisu izvedeni svi keramički, parketarski i o stali radovi. U arhitektonskom snimku stoji da zgrada nije dovršena. Mislim je odmah nakon legalizacije prodati. Moram li imati energetski certifikat?
  Ukoliko je zgrada dovršena na način da se može koristiti sukladno svojoj namjeni, a potrebno je koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom , potrebno je ishoditi energetski certifikat u slučaju prodaje.
   
 8. Prodaje se kuća koja će odmah nakon prodaje biti srušena jer će se na toj lokaciji izgraditi nova zgrada. Moram li imati energetski certifikat?
  Ukoliko će kuća odmah nakon prodaje biti srušena , potrebno je u kupoprodajnom ugovoru navesti da se radi o prodaji kuće koja će odmah nakon prodaje biti srušena, te da iz tog razloga nije pribavljen energetski certifikat.
   
 9. Od kada stanovi manji od 50 m2 moraju imati energetski certifikat?
  Od 1.1.2014. godine i stanovi  koji su manji od 50 m2 moraju imati energetski certifikat.
   
 10. Moram li vaditi energetski certifikat, ako prodajem vinograd i klijet Kljet je oko 48m²?
  U konkretnom slučaju nije potreban energetski certifikat jer se prodaje zgrada koja je ukupne korisne površine manje od 50 m².
   
 11. Prema službeno dostupnom popisu pružatelja elektroničkih publikacija koje su objavljene na stranicama Agencije za elektroničke medije ne nalazi se niti jedna internetska stranica u vlasništvu naše tvrtke. Znači li to da korisnici, bez sankcije prekršajne kazne, mogu objaviti oglase bez navođenja energetskog certifikata na našim internetskim stranicama, budući da te stranice nisu klasificirane kao medij?
  Tu se treba biti jako oprezan. Ako vlasnik zgrade oglašava prodaju zgrade koja nema energetski certifikat u tiskovini ili portalu koji nije medij on time ne krši odredbu Zakona o gradnji koja se odnosi na oglašavanje prodaje u medijima. Međutim treba imati na umu odredbe Zakona o gradnji koje propisuju da vlasnik ne smije prodavati zgradu odnosno njen posebni dio ukoliko nije izradio energetski certifikat. Vlasnik je dužan energetski certifikat dati na uvid potencijalnom kupcu te ga predati kupcu odnosno novom vlasniku. Ova obveza naravno ne vrijedi za nedovršene zgrade. Za te je zgrade energetski certifikat pribaviti  kupac tj. novi vlasnik nakon što ih dovrši.
   
 12. U slučaju oglašavanja nekretnina koje se nalaze izvan teritorija Republike Hrvatske, da li je u oglasima potrebno navoditi energetski certifikat i ako je odgovor pozitivan, koliki je iznos za to predviđene kazne?
  Na to pitanje može odgovoriti nadležno tijelo za pitanja energetske učinkovitosti zgrada u zemlji u kojoj se nekretnina nalazi. Obaveza objave podatka o energetskim svojstvima zgrade u oglasima o prodaji u medijima vrijedi za sve zemlje članice Europske unije.
   
 13. U kojem obliku postojanje energetskog certifikata nekretnine mora biti navedeno u oglasu? Je li termin "Certifikat postoji'' zakonski dostatan?
  Ne. Taj termin nije zakonski dostatan. U oglasu je potrebno navesti kojem energetskom razredu zgrada pripada a to je podatak iz energetskog certifikata.
   
 14. Ako nekretnina za prodaju ima točno 50 m², da li je za njeno oglašavanje potreban energetski certifikat?
  Energetski certifikat nije potrebno izraditi za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m², što znači da je on potreban za zgradu koja ima 50 m² ukupne korisne površine.
   
 15. Može li oglasnik biti prekršajno kažnjen ako na svojim stranicama, bilo u tiskanom ili internetskom izdanju, objavi oglas/e za prodaju nekretnine bez naznačenog energetskog certifikata. Ako je odgovor pozitivan, u kojem je iznosu predviđena kazna za taj prekršaj?
  Obveza objave energetskog razreda u oglasu o prodaji koji se oglašava u medijima odnosi se jedino i isključivo na vlasnika zgrade odnosno ovlaštenog posrednika prometu nekretnina.
   
 16. Mogu li fizičke osobe vlasnici nekretnina koje u našem tiskanom izdaju ili na portalu oglase nekretnine za prodaju  bez naznačenog energetskog razreda biti zbog toga prekršajno kažnjene? Ako je odgovor pozitivan, u kojem je iznosu predviđena kazna za taj prekršaj?
  Pitanje medija uređeno je Zakonom o medijima i Zakonom o elektroničkim medijima koji su u nadležnosti Ministarstva kulture. Bilješka Ministarstva kulture o pojmu medija u smislu oglašavanja objavljena je ovdje. Za daljnja pitanja o pojmu medija potrebno se obratiti Ministarstvu kulture. Vlasnik koji oglašava prodaju u medijima bez navedenog energetskog razreda čini prekršaj. Kazna može biti za fizičku osobu od 5 do 10 tisuća kuna.  
   
 17. Je li potreban certifikat za prodaju stare kamene istarske kuće koja je građena prije više od sto (100) godina?
  Osnovna je svrha energetskog certifikata pružiti informaciju o energetskim svojstvima zgrade vlasnicima i korisnicima te potencijalnim vlasnicima odnosno potencijalnim korisnicima zgrade, kako bi na temelju relevantnih informacija mogli donositi daljnje odluke o kupnji, ulaganju u povećanje energetske učinkovitosti itd. Energetski je certifikat potreban neovisno o godini izgradnje, materijalu od kojega je zgrada sagrađena itd.
   
 18. Preko ljeta iznajmljujem prostor za pizzeriu. Moraju se energetski certificirati i poslovni prostori koji se nakon 1.1.2016. daju u najam ili samo stambeni? 
  Energetski se certifikat izrađuje i za stambene i poslove zgrade ako je njihova ukupna korisna površina 50 m2 i više. Ukoliko je pizzeria za koju pitate ukupnom korisnom površinom manja od 50 m2 ona se može i nakon 1.1.2016. iznajmljivati bez energetskog certifikata.
   
 19. Iznajmljujem stan. Trebam li imati energetski certifikat? Tko će platiti izradu certifikata, ja ili svi suvlasnici?
  Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13) ne definira tko treba platiti izradu energetskog certifikata. On definira situacije u kojima je potrebno imati certifikat i tko snosi sankcije ako certifikata nema. Što se iznajmljivanja tiče, u članku 203. Zakona navedeno je da se nakon 1.1.2016. ne može zgrada ili njen posebni dio (ured, stan), iznajmljivati, davati u najam ili na leasing bez energetskog certifikata. Odgovornost je na vlasniku zgrade odnosno posebnog dijela koji se iznajmljuje. Energetski se certifikat može izraditi za svaki pojedini posebni dio a moguće ga je izraditi za cijelu zgradu, u tom je slučaju za svakog vlasnika posebnog dijela izrada certifikata financijski povoljnija.
   
 20. Prodajem nedovršenu kuću pod krovom, u ovoj fazi još nema prozore, vrata, fasadu, nije uvedena struja. Moram li imati certifikat? Ako ne moram da li moram imati nekakvu potvrdu u kojoj je fazi gradnje kuća prodana da kasnije ne bi morao platiti kaznu (jer će je novi vlasnik dovršiti)?
  U konkretnom slučaju prilikom prodaje odnosno oglašavanja prodaje nije potrebno izraditi certifikat jer se radi o nedovršenoj zgradi koja se očito ne može koristiti jer nema ni prozore ni vrata. Nikakva se posebna potvrda ne izdaje. Možete radi svoje sigurnost u kupoprodajnom ugovoru napisati da ste prodali nedovršenu zgradu bez vrata, prozora i instalacija. Zakon o gradnji u ovom slučaju kaže da energetski certifikat treba pribaviti novi vlasnik nakon što dovrši zgradu a prije nego što pribavi uporabnu dozvolu.
   
 21. U člancima o energetskom certificiranju u medijima često se spominje „energetsko svojstvo zgrade“. Što znači taj pojam? Kojim je zakonom propisan?
  Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13) člankom 3 definira „energetsko svojstvo zgrade“ kao izračunatu ili izmjerenu količinu energije potrebne za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade, a koja među ostalim uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje.
   
 22. Moraju li se certificirati samo stambene zgrade i stanovi koje se prodaju ili se moraju certificirati i kuće jer se svuda govori da certifikat treba samo za zgradu?
  Zgradom se smatra zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Pojam zgrade na taj je način definiran člankom 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.). Što znači da se i kuća smatra zgradom u smislu Zakona o gradnji. Budući da je člankom 23. Zakona o gradnji definirano da se certifikat pribavlja za zgradu odnosno njen posebni dio ako je zgrada ukupne korisne površine veće od 50 m² proizlazi da se certifikat izrađuje i za stan koji se nalazi u zgradi ukupne korisne površine iznad 50 m². 
   
 23. Energetski je certifikat u izradi. Mogu li biti kažnjen ako počnem prodavati nekretninu prije nego energetski certifikat bude izrađen?
  Možete biti kažnjeni jer je člankom 171 Zakona o gradnji („Narodne Novine“ broj 153/13) propisano da vlasnik može biti kažnjen novčanom kaznom od 15 do 30 tisuća kuna, ako se radi o pravnoj osobi, odnosno od 5 do 10 tisuća kuna ako se radi o fizičkoj osobi, ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njenog posebnog dijela prije prodaje. Člankom 24 istog Zakona propisano je da je vlasnik dužan energetski certifikat predočiti mogućem kupcu a kupcu predati ili energetski certifikat ili njegovu kopiju.
   
 24. Kako mogu naći osobu koja će mi izraditi energetski certifikat?
  Osobe ovlaštene za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada evidentirane su u Registru kojeg vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a objavljen je na stranici:
  http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm
   
 25. Koliko se dugo čeka na izradu certifikata?
  Vrijeme potrebno za izradu energetskog certifikata ovisno o složenosti zgrade za koju se certifikat izrađuje i zauzetosti izrađivača može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.
   
 26. Kuća nije za stanovanje, u ruševnom je stanju. Želim ju prodati. Moram li prije prodaje pribaviti energetski certifikat?
  Zakonom o gradnji (NN 153/13) člankom 23. propisuje se da se energetski certifikat izdaje za zgradu, odnosno njezin poseban dio. Ruševina nije zgrada, prema tome energetski se certifikat ne izdaje za ruševine.
   
 27. Tko može izraditi energetski certifikat? Samo fizičke i pravne osobe iz Registra Ministarstva? Neki na kolektivi nude izradu a nisu u vašem Registru?
  Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade može isključivo provoditi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Registar fizičkih i pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na web stranici Ministarstva: http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm.
   
 28. Je li potreban energetski certifikat za prodaju stana od 49,05 m². Stan se nalazi u zgradi od 20 stanova.
  Energetski je certifikat potreban za prodaju stana bilo koje površine koji se nalazi u zgradi koja je površinom jednaka ili veća od 50 m². Hrvatsko je zakonodavstvo u prijelaznom periodu propisivalo da se stanovi površinom manji od 50 m² korisnog grijanog prostora mogu prodavati i bez certifikata. Budući da Direktiva o energetskoj  učinkovitosti zgrada propisuje da se izuzeti od obveze mogu samostojeće zgrade, ali ne i posebni dijelovi tj. stanovi, s ukupnom korisnom površinom ispod 50 m² Hrvatska se kao punopravna članica bila dužna uskladiti s odredbama Direktive.
   
 29. Treba li vlasnik stana koji se iznajmljuje imati energetski certifikat?
  Energetski certifikat obavezan je za nekretninu koja se iznajmljuje nakon 1.1.2016. Za nekretnine za koje se ugovor o iznajmljivanju sklopi prije tog datuma energetski certifikat nije obavezan.
   
 30. Je li energetski certifikat potreban za ruševnu staru kuću koja nije za stanovanje? Mogu li kao kupac imati problema kod prijenosa vlasništva, upisa u katastar kuće koja nema energetski certifikat?
  Energetski je certifikat potreban za zgrade koje su u funkciji odnosno koje mogu biti u funkciji. Energetski se certifikat ne izrađuje za ruševine. Odgovornost pribavljanja energetskog certifikata je na vlasniku koji prodaje nekretninu. Kupac tu nema odgovornosti. Energetski certifikat nije potreban za upis vlasništva. On je nužno potreban kod pribavljanja uporabne dozvole za zgrade koje su sagrađene prema dozvoli izdanoj nakon 1.10.2007.
   
 31. Tko je dužan osigurati  energetski certifikat zgrade kod njezine prodaje?
  Vlasnik odnosno ovlašteni posrednik u prometu nekretnina dužan je imati energetski certifikat kod oglašavanja prodaje u medijima.
   
 32. Koje su kazne ukoliko vlasnik odnosno ovlašteni posrednik u prometu nekretnina ne pribavi energetski certifikat zgrade kod oglašavanja prodaje?
  Kazne su propisane člankom 171. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/2013) od 18.12.2013. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za taj prekršaj pravna osoba kao vlasnik a ako je vlasnik zgrade fizička osoba tada je novčana kazna u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna. Kazna za pravnu osobu ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina iznosi od 15.000,00 do 30.000,00 kuna a za fizički osobu ovlaštenog posrednika novčana je kazna u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna.
   
 33. Imaju li javni bilježnici, kao i gruntovnice, kod ovjere ugovora, odnosno upisa nekretnine, pravo tražiti i energetski certifikat uz ostalu dokumentaciju, ili je pak odgovornost samo na vlasniku nekretnine? 
  Pribavljanje energetskog certifikata zgrade odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade nije uvjet za ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika niti za upis nekretnine u zemljišnu knjigu.
   
 34. Tko je izuzet od obaveze energetskog certificiranja? 
  Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela ne izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji nije potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. Energetski se certifikat ne izdaje ni za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.
   
 35. Je li potrebno izvršiti energetski pregled i izraditi certifikat za zgrade koje su registrirana kulturna dobra - spomenici kulture pojedinačne zaštite a u njima se obavljaju javne djelatnosti?
  Zgrade koje su registrirano kulturno dobro nisu izuzete od obveze izrade energetskog certifikata. Znači, potrebno je izvršiti energetski pregled, izraditi energetski certifikat i izvjesiti ga na vidno mjesto.
   
 36. Suvlasnik sam kuće. Moja sestra i ja isplatit ćemo tetu, majčinu sestru, za njen dio nekretnine. Je li pri tome potreban energetski certifikat?
  Budući da se radi o prodaji potrebno je izraditi energetski certifikat.
   
 37. Kuću koristimo samo ljeti i nikad ju ne grijemo iako ima ugrađeno centralno grijanje. Moramo li izraditi energetski certifikat ako se odlučimo na prodaju? 
  Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13) propisano je da energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene, te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup osim ako od te obveze nije izuzeta citiranim Pravilnikom. Kuće s ugrađenim centralnim grijanjem u kojima se grijanje ne koristi nisu izuzete citiranim Pravilnom što znači da je prilikom prodaje potrebno imati energetski certifikat.
   
 38. Jesam li obavezan pribaviti energetski certifikat za vikendicu koju namjeravam pokloniti bratu?
  Članak 24. novog Zakona o gradnji, koji stupa na snagu 1.1.2014., propisuje da se energetski certifikat treba pribaviti prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela. Iz čega proizlazi da te obveze nema ako se nekretnina poklanja.
   
 39. Mediji javljaju da će Država preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost subvencionirati izradu nove fasade i sustava grijanja s 50% i više financijskih sredstava. Kada će započeti provođenje Programa? Koliki je postotak subvencije? Koja je procedura dobivanja subvencije?
  Tekst Programa energetske obnove stambenih zgrada nalazi se na web stranici Ministarstva www.mgipu.hr. O provedbi ovog i ostalih programa subvencije projekata energetske učinkovitosti informacije je moguće dobiti od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti http://www.fzoeu.hr.

 

Izvor:mgipu

na vrh članka