Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
Propisi iz područja gradnje

Zakoni
  • Zakon o gradnji - stupio na snagu 1. siječnja 2014.
   („Narodne novine“ broj 153/13.)
    
  • Zakon o građevnim proizvodima
   („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.)

  • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
   („Narodne novine“ broj 152/08., 49/11., 25/13.) 

   Vidi članak 76. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09)


 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13.) 
   
 • Uredbe
 •  

  • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
   („Narodne novine“ broj 116/07., 56/11.)

  • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
   („Narodne novine“ broj 46/13.)

 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 98/12.)
 •  


Pravilnici

 


  • Pravilnik o nostrifikaciji projekata
   („Narodne novine“ broj 98/99. 29/03.)

  • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
   („Narodne novine“ broj 2/00. i 89/00.)

  • Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika
   („Narodne novine“ broj 6/00.)

  • Pravilnik o kontroli projekata
   („Narodne novine“ broj 89/00.)

  • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
   („Narodne novine“ broj 53/02.)

  • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
   („Narodne novine“ broj 108/04.)

  • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
   („Narodne novine“ broj 78/13.)

  • Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
   („Narodne novine“ broj 24/08., 141/09., 23/11., 129/11., 109/12.,02/14.)


  • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
   („Narodne novine“ broj 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.)

  • Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva 
   („Narodne novine“ broj 87/10., 23/11.)

  • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
   („Narodne novine“ broj 113/08.)

   Napomena: Vidi čl. 76. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 124/09)


  • Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
   („Narodne novine“ broj 43/09.)

  • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
   („Narodne novine“ broj 45/09.)

 • Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
  („Narodne novine“ broj 90/10., 111/10., 55/12.)

 


Tehnički propisi

 


  • Tehnički propis za zidane konstrukcije 
   („Narodne novine“ broj 01/07.)

   Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991, HRN EN 1996, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 31. prosinca 2012. godine, projekti zidanih konstrukcija se (uzimajući u obzir članak 17. stavak 2. Tehničkog propisa za zidane konstrukcije) smiju projektirati u skladu s tim nizovima normi.


  • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 
   („Narodne novine“ broj 03/07.)

  • Tehnički propis za dimnjake u građevinama 
   („Narodne novine“ broj 03/07.)

  • Tehnički propis za drvene konstrukcije 
   („Narodne novine“ broj 121/07., 58/09., 125/10., 136/12.)

   Obzirom da se očekuje da skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991., HRN EN 1995., HRN EN 1997 i HRN EN 1998 bude dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. lipnja 2013. godine, projekti drvenih konstrukcija morat će se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za drvene konstrukcije valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.
  • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 
   („Narodne novine“ broj 110/08.)

  • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
   („Narodne novine“ broj 110/08., 89/09., 79/13., 90/13.)

  • Tehnički propis za čelične konstrukcije
   („Narodne novine“ broj 112/08., 125/10., 73/12., 136/12.)

   Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti čeličnih konstrukcija se mogu izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma, a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za čelične konstrukcije valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.


  • Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona 
   („Narodne novine“ broj 119/09., 125/10., 136/12.)

   Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1993, HRN EN 1994, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti spregnutih konstrukcija od čelika i betona mogu se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma., a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s priznatim tehničkim pravilima na način određen Tehničkim propisom za spregnute konstrukcije od čelika i betona valjani su dokument za upravne i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.


  • Tehnički propis za betonske konstrukcije
   („Narodne novine“ broj 139/09., 14/10., 125/10., 136/12.)

   Obzirom da je skup nizova normi HRN EN 1990., HRN EN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998 dostupan zajedno s nacionalnim dodacima za primjenu od 30. travnja 2013. godine, projekti betonskih konstrukcija mogu se izrađivati u skladu s tim nizovima normi nakon toga datuma, a moraju se projektirati u skladu s tim nizovima normi nakon 30. lipnja 2013. godine. Glavni projekti izrađeni u skladu s hrvatskim prednormama na način određen

   Tehničkim propisom za betonske konstrukcije valjani su dokument za uprave i druge postupke odobravanja početka građenja te početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.


  • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
   („Narodne novine“ broj 5/10.)


 • Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 80/13.)
 


Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  („Narodne novine“ broj 76/07., pdf38/09., 55/11., 90/11., 50/12.)
  Vezani zakoni:
  Zakon o zaštiti okoliša 
  („Narodne novine“ broj 80/13. članak 278. stavak 2.)
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  („Narodne novine“ broj 55/12. članak 31. stavak 6.)

   
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
  („Narodne novine“ broj 69/09., 128/10., 136/12., 76/13.)
   
 • Zakon o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 86/08., 25/13.) 
   
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 90/11.) 
   
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 101/11.)
   
 • Zakon o gradnji 
  („Narodne novine“ broj 175/03. i 100/04. redakcijski pročišćeni tekst)

 

Izvor:mgipu
na vrh članka