Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
Propisi iz područja prostornog uređenja
 
Zakoni
 
 • Zakon o prostornom uređenju stupio na snagu 1. siječnja 2014.
  („Narodne novine“ broj 153/13.)

 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
  („Narodne novine“ broj 152/08., 49/11., 25/13.)

  Vidi članak 76. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09.)


Uredbe
 
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu 
  („Narodne novine“ broj 116/07., 56/11.)
 

Pravilnici
 
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst
  („Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.)
   
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova 
  („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. (prestao važiti), 9/11.)
   
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj 24/08., 19/10.)
   
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja 
  („Narodne novine“ broj 118/09.)
   
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana 
  („Narodne novine“ broj 135/10.)
   
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
  („Narodne novine“ broj 117/12.)
   
 • Pravilnik o geodetskom projektu
  („Narodne novine“ broj 12/14.)
Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  („Narodne novine“ broj 76/07., pdf38/09., 55/11., 90/11., 50/12.)
 •  
 • Vezani zakoni:

 • Zakon o zaštiti okoliša 
  („Narodne novine“ broj 80/13. članak 278. stavak 2.)
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  („Narodne novine“ broj 55/12. članak 31. stavak 6.)

   
 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 30/94., 68/98., 35/99., 61/00., 32/02. i100/04.)

 

Izvor:Mgipu
na vrh članka